با ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۶۸۱۷۱۷ از اخبار مربوط به آلبوم ، کنسرت و ... در مورد سیروان مطلع شوید

بخش ’ موزیک

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 06 Baroon

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 06 Baroon

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 06 Baroon

ادامه
Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 05 Tak Derakhte Tanha

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 05 Tak Derakhte Tanha

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 05 Tak Derakhte Tanha

ادامه
Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 04 Harfe Akhar

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 04 Harfe Akhar

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 04 Harfe Akhar

ادامه
Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 03 Lahzehaye Bi To Boodan

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 03 Lahzehaye Bi To Boodan

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 03 Lahzehaye Bi To Boodan

ادامه
Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 02 To Khial Kardi Beri

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 02 To Khial Kardi Beri

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 02 To Khial Kardi Beri

ادامه
Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 01 Bahare Man

Sirvan Khosravi – To Khial Kardi Beri – 01 Bahare Man

موضوع رویداد: موزیک | بدون ديدگاه

Sirvan Khosravi - To Khial Kardi Beri - 01 Bahare Man

ادامه